Update rechtszaak


Update rechtszaak

De advocaten van Sonja Bakker hebben in de conclusie van antwoord nadrukkelijk verzocht om de zaak af te wijzen. “Gedaagden concluderen tot afwijzing van de vordering van Pols”. De rechter heeft echter in het tussenvonnis, bepaald om de zaak niet te verwerpen en een zitting te plannen. Alle partijen is gevraagd om zijn/haar verhinderdagen door te geven en daarna is de zittingsdatum bepaald op 25 maart j.l. Bakker heeft bezwaar gemaakt tegen de datum en om uitstel verzocht. Dit uitstel is verleend, er zou een nieuwe zittingsdatum gepland worden in de maanden april t/m juli 2016. Echter dit keer heeft Bakker zoveel verhinderdagen doorgegeven dat de zittingsdatum nu pas 27 september 2016 geworden is. De zaak dient bij de rechtbank in Haarlem.

Bea Pols: “Bakker verwijt mij van uitstel en rekken terwijl ze zelf de zaak vertraagt. Jammer dat we nu nog een half jaar langer moeten wachten maar ik heb nog steeds alle vertrouwen in een goede afloop.”